Stichting Lady’s Linked

Een netwerk van lotgenoten, ervaringsdeskundige buddy’s en juristen voor slachtoffers van huiselijk geweld (psychisch/lichamelijk).

Om Lady’s Linked officieel om te vormen tot een stichting om zo ook subsidie te krijgen, is er geld nodig.

Jij kunt hierbij helpen door te doneren met een bedrag naar keuze, hoe klein dan ook!

Het doelbedrag is €665,50 voor de complete omvorming.

Uiteraard zullen hier alle updates volgen m.b.t de vorming van de Stichting en haar bestuursleden. Wil jij hier graag onderdeel van zijn? Stuur dan een e-mail naar nienke@ladyslinked.nl met je motivatie en voor welke functie je zou willen gaan.

Jaarcongres Huiselijk Geweld te Ede
WhatsApp WhatsApp Lady's Linked